Hörselskada

Akustik

Det bereder dig antagligen inga svårigheter att läsa denna text. Tydlig bokstavstyp och tillräcklig kontrast garanterar god läsbarhet. Men tänk dig att pappret blir fuktigt. Bläcket breder ut sig och bokstäverna blir otydliga figurer som…

Hybrid implantat

Ett hybrid implantat  erbjuder en hörsellösning till människor som hör låga frekvenser någorlunda bra, men vars hörsel vid höga frekvenser har avsevärt försvagats. Information av låga frekvenser styrs till en hörapparat, som då förstärker ljudet…