Hörapparat

Hörapparat

Bakom örat-hörapparaten är den vanligaste hörapparatsmodellen. Apparatens externa del placeras bakom örat och öroninsatsen sätts in i örat. En tunn slang leder ljudet från apparaten till öroninsatsen och vidare till örat. Allt i örat-hörapparaten är…

Hybrid implantat

Ett hybrid implantat  erbjuder en hörsellösning till människor som hör låga frekvenser någorlunda bra, men vars hörsel vid höga frekvenser har avsevärt försvagats. Information av låga frekvenser styrs till en hörapparat, som då förstärker ljudet…