Hjälpmedel

Mobiltelefon och hörapparat

Vid val av mobiltelefon för ett barn som använder hörapparat eller har CI-implantat är det bra att testa olika modeller, eftersom hörbarhet och ljudkvalitet kan variera med märke och modell. Vid utprovning är det viktigt…

Höra televisionen

En ostörd hörselmiljö är ytterst viktig för att ett hörselskadat barn ska förstå tal. Via till exempel televisionen kan barnet tillgodogöra sig språk och ordförråd, om det vad hörandet beträffar bara är möjligt. Mitt i…

FM-system

FM-system På daghemmet och i skolan underlättas barnets hörande av ett system som eliminerar avstånd och bakgrundsbrus. Det finns olika sorters tekniska lösningar för hörselhjälpmedel men i skolvärlden är FM-systemet vanligast. Det fungerar med radiofrekvenser….

Tekniska hjälpmedel

När ett barn konstateras ha en hörselskada som förutsätter hörselrehabilitering börjar man i första hand med att prova ut en hörapparat. Om hörselskadan är så allvarlig att en hörapparat inte räcker till för att barnet…

Hörapparat

Bakom örat-hörapparaten är den vanligaste hörapparatsmodellen. Apparatens externa del placeras bakom örat och öroninsatsen sätts in i örat. En tunn slang leder ljudet från apparaten till öroninsatsen och vidare till örat. Allt i örat-hörapparaten är…