Cochleaimplantat

Habiliteringsmålsättningarna för cochleaimplantat

Under årens lopp har man i habiliteringsarbetsgrupperna för cochleaimplantat lärt sig att individuellt uppfatta de oftast rätt så realistiska habiliteringsmålsättningarna för cochleaimplantat och nödvändiga habiliteringsårgärder (t.ex. regelbunden individuell talterapi, teckeninlärning) genom att beakta barnets utgångsläge…

Alla får spela

Första gången jag bekantade mig med CI-implantat var för ett år sedan, när jag tillsammans med talterapeut Ritva Torppa fick dra igång en musikgrupp inom ramen för Lindforsstiftelsens och RAY:s projekt MUKULA-PUHE. Förra sommaren erbjöds…