Aktivering av cochleaimplantat

Ungefär en månad efter operationen programmeras cochleaimplantatets yttre del och tas i bruk. Detta kallas aktivering. Det kanske känns som att ni kommit en lång väg efter operationen, men hörandets resa har just börjat. Barnet hör för första gången ordentligt, så kom ihåg att hen behöver tid för att vänja sig vid ljudvärlden. Först nu börjar den egentliga inlärningen av att höra.

Typiska reaktioner efter aktiveringen:

 • Skrattar, ler
 • Svänger sig i ljudets riktning
 • Blinkar med ögonen
 • Slutar röra sig då ljud hörs
 • Gråter
 • Barnet försöker stänga av/avlägsna processorn

Inga reaktioner. Även det är normalt. Den som undersöker hörseln kan kontrollera om cochleaimplantatet fungerar fastän barnet inte reagerar under aktiveringen.

Den första gången efterföljs först av några justeringsbesök med korta intervaller och därefter sker besöken mer sällan. Mellan justeringarna vänjer sig barnet med ljudvärden där hemma och då löns det att noggrant följa med hur barnet reagerar på olika ljud. Minneslappar eller exempelvis dagboksanteckningar stödjer uppföljningen av utvecklingen och på basis av dessa är det även lättare att berätta om erfarenheterna på hörselcenterbesöken. Ju mer ni kan berätta om barnets hörande desto enklare är justeringen.

Att vänja sig vid implantatet:

 • Kom ihåg att det tar tid att vänja sig vid cochleaimplantatet. Alla har någon gång varit nybörjare!
 • För att barnet ska vänja sig vid implantatet är det viktigt att det används det varje dag
 • Höj eller sänk din röst då barnet använder implantatet
 • Väck barnets uppmärksamhet då det finns starka ljud i omgivningen
 • Om ni använder teckenspråk, berätta genom att teckna varifrån ljuden kommer
 • Vänj barnet vid olika ljud i omgivningen
 • Svara på barnets nya beteende och ljud (t.ex. slamra med saker, härma barnets läten, lek tillsammans med leksaker som har ljud)
 • Prata hela tiden: om vad du gör, vad du tänker etc. (”Hmm, vad skulle vi kunna äta till lunch? Jag är hungrig…)
 • Sjung dagligen sånger som passar in i situationen (”Blinka lilla stjärna” vid läggdags osv.)
 • Då processorn lossar ska den alltid läggas på plats igen. Gör inget nummer av att den lossar. På så sätt lär sig ditt barn att implantatet är en del av hen och tar inte bort processorn för att få uppmärksamhet.