Finlands Dövas Förbund rf

Finlands Dövas Förbund rf verkar som intresse-, sakkunnig- och serviceorganisation för teckenspråkiga döva. Förbundet producerar också olika tjänster för personer som använder sig av teckenspråk och teckenkommunikation. För barn, unga och barnfamiljer erbjuder förbundet olika former av rekreations- och anpassningsaktivitet.

Förbundets ungdomsarbete främjar och stödjer teckenspråkiga barns och ungas sociokulturella utveckling. Uppgiften är att främja deras språkliga och kulturella rättigheter, att aktivt påverka i barn- och ungdomspolitiska frågor och att samarbeta bland annat med barnsakkunniga och skolor. Inom ramen för ungdomsarbetet ordnas dessutom inhemska och internationella läger och evenemang för barn, juniorer och ungdomar.

Förbundets arbete med anpassningsträning riktar sig till olika åldersgrupper och familjer. Syftet är bland annat att stärka kursdeltagarens jag-bild och identitet samt att utveckla språkliga och kommunikativa färdigheter. För barn, unga och familjer finns ett mångsidigt utbud av kurser och stödd ledighet.

Som en del av en omfattande programproduktion producerar Video för döva teckenspråkiga barnprogram. Barnprogrammen distribueras i dvd-format; nya skivor postas sex gånger per år. Äldre barnprogram kan också ses på den teckenspråkiga webb-tevens barnkanal.

Förbundets biblioteks- och informationstjänst lånar bland annat ut läromedel i teckenspråk samt teckenspråkiga barnprogram och spel.

Vart annat år ordnas de dövas kulturdagar med särskilda tävlingsserier för barn. I samband med kulturdagarna ordnas dessutom ofta annat program riktat till barn. I anslutning till Finlands Dövas Förbund verkar teaterensemblen Teatteri Totti som ofta har teckenspråkiga barnpjäser på repertoaren. Både förbundetskulturproduktion och Teatteri Totti ordnar regelbundet särskilda barnevenemang, som vinterkarneval och dramaläger.

Specialister

Finlands Dövas Förbunds specialister erbjuder rådgivning för teckenspråkiga barns familjer, till exempel

  • när det behövs undervisning i teckenspråk hemma, på daghemmet eller i skolan
  • när barnet börjar på daghem
  • när barnet överförs till förskola eller skola

Marika Rönnberg (tolkningstjänsten)
marika.ronnberg [at] kuurojenliitto.fi

Pirkko Selin-Grönlund (undervisning i teckenspråk, daghem, skola, tolkning)
pirkko.selin-gronlund [at] kuurojenliitto.fi

Mera information