Informationstjänster

Finlands Dövas Förbunds bibliotek

Finlands dövas förbunds bibliotek med informationstjänst är ett specialbibliotek med inriktning på teckenspråksområdet. Biblioteket är öppet för alla och materiallån kan göras antingen på plats eller per telefon, brev eller e-post.

Materialsökning (på finska)

Lindforsin 
säätiö, bibliotek (på finska)

Bibliotekets samlingar innehåller i huvudsak utländsk och inhemsk litteratur och publikationer om hörselnedsättning samt exempel på rehabiliteringsmaterial. Biblioteket kan utnyttjas av såväl familjer som professionell personal.

Theseus: hörselskadade barn

Yrkeshögskolornas publikationsarkiv för examensarbeten (på finska)

Kommentera