Cochleaimplantat

Cochleaimplantat (CI) är en elektrisk hörapparat. Den är avsedd för döva, svårt och gravt hörselskadade personer som inte får tillräcklig hjälp av en vanlig hörapparat.

CI-systemet består av en inopererad del, implantatet, och en utvändig del som fästs vid örat, talprocessorn. CI:t omvandlar ljud till kodade elektriska impulser. Dessa impulser förmedlas till hörselnerven och tolkas av hjärnan som ljud.

De första cochleaimplantaten kom ut på marknaden i England i början av 1980-talet. I Finland har man opererat in CI på barn sedan 1997. I början fick barnen implantat i ena örat. Sedan 2010 har det i hela landet varit möjligt att få implantat i bägge öronen, varvid man talar om bilaterala implantat. För närvarande erbjuds CI som rehabiliteringsform för barn med medfödd grav hörselnedsättning i de fall då en hörapparat anses ge otillräcklig förstärkning.

Satakieliohjelma har publicerat Barn och cocleaimplantat informationsbroschyr på cochleaimplantat och rehabilitation. Broschyren kan laddas från webbsidan i PDF-format.