Vardag med ett öra

En ensidig hörselskada betyder att hörselskadan är på ett öra medan det andra har normal hörsel. Man hör inte lika bra med ett öra som med två öron. Om barnet har en ensidig hörselskada, försvagas förmågan att urskilja tal redan under svagt bakgrundsbrus och barnet måste läsa av läpparna för att kunna uppfatta det som sägs. Även riktningshörseln fattas när man hör med ett öra. Enligt färska undersökningar är ensidig hörselskada mycket mer belastande än vad man tidigare har trott.

Den medicinska uppföljningen av hörselskadade med ensidig skada kan variera ganska mycket, beroende på var man bor och utbudet på audiologer eller rehabiliterare. Föräldrar och andra i barnets omgivning kan ändå behöva tips och råd som stöder barnets språkliga utveckling. Barn med ensidig hörselskada drar nytta av visuella metoder precis som andra med en hörselskada eller med tal- och kommunikationssvårigheter. Till exempel stödtecken är att rekommendera.

Barnet har rätt till rehabilitering och det stöd de anhöriga behöver, men att få stöd och resurser beror oftast på föräldrarnas eget initiativ mer än i de fall som gäller svårt hörselskadade.

När barn och föräldrar följer den allmänna vägen i vårt sämhälle inom fostring och utbildning, kan en obeaktad hörselskada leda till en ofördelaktig ställning i gemenskapen – barnet kan på dagiset eller senare i skolan uppfattas som oroligt, okoncentrerat, dumt eller olydigt trots att det egentligen handlar om att barnets hörselområde bara är mindre än andras och har svårare att följa med. I sådana situationer är det skäl att korrigera undervisningsmiljön omedelbart och skaffa stöd för barnets delaktighet.

Man bör göra förbättringar i hörselomgivningen samt uppmärksamma hur skötaren eller läraren kommunicerar med barnet. En rehabiliteringshandledare kan komma till daghem och skola för att undervisa i hur man beaktar en hörselnedsättning i närmiljön och utvecklar förutsättningarna till lärandet. Den lokala hörselcentralen ger information om instanser som ordnar rådgivning och utbildning till lärare.

Barn med ensidig hörselskada erbjuds inte alltid hörapparater eller andra hjälpmedel, men man kan be om att få prova dem. Även om användningen av en benförande hörapparat inte skulle vara permanent, så gynnar det ett barn med ensidig hörselskada mest då talutvecklingen är aktivast dvs i 1-3 års åldern. När man så tidigt som möjligt stöder utvecklingen av hörselbanorna blir även nyttan av senare bruk av hjälpmedel större, vilket erbjuder än nya möjligheter till att främja symmetrisk hörsel.

Tanken om att ett barn mest av allt är ett barn borde vara kärnan av rehabilitering, dvs ”normalitet” och att man varken betonar eller ignorerar skadan. Barn med ensidig hörselskada har mycket bra förutsättningar att vara framgångsrika i normala klasser och integrerade specialgrupper med hjälp av lämpligt anpassade stödfunktioner. Det viktigaste i barnets liv är ändå föräldrarnas kärlek som hjälper barnet att förverkliga sin potential. Således är det värt att minnas vikten av av föräldrarna tar hand om sig själva så att de är i stånd att observera sina barns behov och berätta om dem för andra.

Om barnet har en ensidig hörselskada kan man få mer information hos Hörselskade Barn Föräldra Förbund, Hörselförbundet och andra organisationer inom detta verksamhetsområde.