Vardag med ett öra

En ensidig hörselskada syftar på en situation där barnet inte hör med ena örat. Med ett öra hör man inte så bra som med två öron. Om barnet har en ensidig hörselskada, försvagas hans talskiljningsförmåga redan under svagt bakgrundsbrus och barnet måste läsa läppar för att kunna förstå tal. Även riktningshörseln fattas när man hör med ett öra. Enligt färska undersökningar är ensidig hörselskada mycket mer belastat än vad man tidigare har trott.

Den medicinska uppföljningen av hörselskadade med ensidig skada kan variera ganska mycket, beroende på område och det finns inte alltid ett utbud av audiologer eller rehabiliterare. Föräldrar samt andra anhöriga kan dock behöva tips och rådgivning till stöd för barnets språkliga utveckling. Till exempel att använda stödtecken kan nyttja barn med ensidig hörselskada på samma sätt som andra hörselskadade eller de som lider av talutvecklingsstörningar.

Barnet har rätt till rehabilitering och det stöd de anhöriga behöver, men att få stöd och resurser beror oftast på föräldrarnas egna aktivititet mer än i de fall som gäller svårt hörselskadade.

När barn och föräldrar färdar genom vårt sämhälles uppfostringskanal, kan en hörselskada som inte tas i akt påverka på ett ojämlikt sätt – barnet kan på dagiset eller  senare i skolan uppfattas som  orolig, okoncentrerad, dum eller olydlig. Dock egentligen handlar det om att barnets hörselrevir bara är mindre än de andras, vilket har som följd att barnet har det svårare att följa med i sådana undervisningsmiljöer, som inte tar barnets specialbehov i akt. Till dessa sakere bör man aktivera sig omedelbart, för stöd till barnets sociala relationer med framtiden i sikte är mycket viktigt.

Förutom att förbättra hörselomgivningen bör man uppmärksamma det hur skötaren eller läraren kommunicerar med barnet. Till daghem och skola kan man få en rehabiliteringshandledare att lära ut hur man bör kommunicera med barnet och hur man kan utveckla barnets villkor att lära sig det nödvändiga. Hörselcentralen i ditt eget område kan berätta vilka instanser ordnar skolning och rådgivning till lärare.

Barn med ensidig hörselskada erbjuds inte alltid hörapparater eller andra hjälpmedel, men man kan be om att få prova dom. Även om användning av en benförande hörapparat inte skulle vara permanent, så får ett barn med ensidig hörselskada störst nytta av det under talutvecklingens mest känsliga tid dvs från 1 till 3 år. När hörselbanorna får hjälp att utvecklas så tidigt som möjligt, är det också mer nytta av det senare och det erbjuder nya möjligheter till främjning av symmetrisk hörsel.

I kärnan av rehabilitering borde ju tanken om att ett barn först och främst är ett barn vara det viktigaste, dvs sk. ”normalitet” och att man varken betonar eller ignorerar skadan. Barn med ensidig hörselskada har mycket bra förutsättningar att vara framgångsrika i normala klasser och integrerade specialgrupper med hjälp av lämpligt anpassade stödfunktioner.

Mitt i allt det här måste man hålla i minnet att det till slut handlar om att det viktigaste i barnets liv är föräldrarnas kärlek, som hjälper barnet att förverkliga sin potential. Kom så ihåg att ta hand om er själva, för när ni mår bra är ni i en bättre ställning att observera ert barns behov och berätta om det för andra.

Om barnet har en ensidig hörselskada kan man få mer information hos Hörselskade Barn Föräldra Förbund, Hörselförbundet och andra organisationer inom detta verksamhetsområde.