10 tips om hur man kommunicerar med ett barn med ensidig hörselskada

En ensidig hörselskada måste beaktas precis som andra skador när man kommunicerar med barn.

Vi har satt ihop en lista med 10 punkter, som hjälper att komma igång.

  1. Tala alltid på sidan av det hörande örat. När du talar till det döva örat hörs ljudet till det hörande örat, men styrkan går ner tiotals decibel.
  2. När det finns olika ljud i ett rum, peka eller visa varifrån de kommer. Om ett billjud hörs och barnet uppmärksammar det, rikta hörseln mot bilen. På så sätt lär sig barnet att använda det hörande örat.
  3. Om ni är i ett rum med mycket oväsen, tala så nära barnet som möjligt. Fysisk närhet kan också öka barnets känsla för säkerhet och hjälper till att fokusera på lyssnandet.
  4. När du vill berätta något viktigt för barnet, gör det i en omgivning där det är lätt att lyssna.
  5. Fråga aldrig ”Hörde du?”, för barnet hörde säkert något men det kanske var otydligt och svårt att förstå. Fråga hellre ”Vad sa jag?”
  6. När du talar med ett hörselskadat barn, ta först ögonkontakt och använd barnets namn. På så sätt vet han att du kommunicerar just med honom.
  7. Använd ett rikt språk, dvs mer substantiv och mindre pronomen.  Tala om saker och ting med deras riktiga namn.
  8. Försäkra dig om att daghem och skola vet vad ensidig betyder och att de kan bearbeta omständigheter så att barnet ensidig hörselskada inte utsatts för stress. Det här hjälper också barn med normal hörsel, för att ständigt pågående oväsen är inte bra för någon.
  9. Lärarna bör komma ihåg att barn med även lindriga hörselskador stöder sin förståelse av tal genom läppläsning. Vilket betyder att i klassrummet kan barnet antingen lyssna på läraren eller läsa från boken, inte båda samtidigt. Läraren bör också undvika att tala och skriva på tavlan samtidigt.
  10. Kom ihåg, att det är tungt att höra med ett öra och kräver mer från barnet än från dem som har normal hörsel.