10 vinkkiä toispuoleisesti kuulevan lapsen kanssa kommunikointiin

Toispuoleisesti kuulevan lapsen kanssa kommunikointia voi helpottaa näillä keinoilla:

  1. Puhu aina lapsen kuulevan korvan puolella. Puhuessasi kuurolle puolelle ääni kyllä kantaa kuulevaan korvaan, mutta vaimeammin ja puheesta selvän saaminen vaikeutuu.
  2. Kun tilassa on erilaisia ääniä, osoita niiden lähteet. Jos kuulette esimerkiksi auton äänen ja lapsi kiinnittää siihen huomiota, suuntaa huomiosi autoa kohti. Näin lapsi oppii suuntaamaan kuulevan korvansa äänilähteitä kohti.
  3. Jos olette hälyisessä tilassa, puhu lapselle läheltä huulion näkymisestä huolehtien. Fyysinen läheisyys myös lisää lapsen turvallisuuden tunnetta ja auttaa keskittymään kuulemiseen.
  4. Kun haluat kertoa lapselle jotain tärkeää, tee se rauhallisessa kuunteluympäristössä.
  5. Varmista lapselta, saiko hän puheestasi selvää kysymällä asiasta suoraan tai toistamalla viestisi eri sanoin.
  6. Kun puhut kuulovammaisen lapsen kanssa, ota ensin katsekontakti ja käytä lapsen nimeä. Näin hän tietää sinun kommunikoivan juuri hänen kanssaan.
  7. Käytä rikasta kieltä, eli enemmän substantiiveja ja vähemmän pronomineja. Puhu asioista niiden nimillä.
  8. Pidä huoli, että päivähoidossa ja koulussa tiedetään mitä toispuoleisuus tarkoittaa ja osataan muokata olosuhteita niin, ettei toispuoleisesti kuuleva lapsi stressaannu. Tästä on usein hyötyä myös normaalisti kuuleville lapsille, koska jatkuva meteli on haitallista kaikille.
  9. Opettajien kannattaa muistaa, että lievästäkin kuulonalenemasta kärsivät lapset tukevat puhutun ymmärtämistään lukemalla huulilta. Luokassa lapsi voi siis joko kuunnella opettajaa tai lukea kirjasta – ei molempia yhtä aikaa. Opettajan tulisi myös välttää taululle kirjoittamista ja puhumista samaan aikaan.
  10. Muista, että yhden korvan varassa oleminen verottaa voimia normaalikuuloisuutta enemmän.