Järjestöt

Järjestöt tarjoavat perheille matalan kynnyksen palveluja: vertaistukea, leirejä, opetusta, kursseja ja tietopalveluja. Kuuloalalla on useita järjestöjä ja säätiöitä, joille on kullekin historian kuluessa muodostunut oma toimialansa. Painopisteet ovat kehittyneet kohderyhmien mukaan. Siinä missä yksi toimija on perinteisesti tarjonnut viittomakielisiä palveluja, on toisessa keskitytty enemmän puhekommunikaatiota käyttävien tarpeisiin.  Lasten ja perheiden tarpeet muuttuvat lapsen kasvaessa ja kehittyessä, joten järjestöjen ja säätiöiden monipuolinen tarjonta kannattaa käyttää hyödyksi.

Järjestöjen tarjonnan löydät helpoimmin tapahtumakalenterista.