Kuurojen Palvelusäätiö

Ryhmäkuva Juniori-ohjelmaan osallistuneista perheistä järven rannalla

Kuurojen Palvelusäätiö tarjoaa kuuroille, kuurosokeille ja kuulonäkövammaisille sekä heidän läheisilleen monenlaisia kohtaamispaikkoja sekä vertaisuuteen ja toiminnallisuuteen perustuvaa tukea ja ohjausta

Palvelusäätiön alla toimiva Juniori-ohjelma tarjoaa viittomakommunikaatiota käyttävien lasten perheille viittomakieltä ja vertaistukea. Juniori-ohjelmassa järjestetään vertaisperhekursseja, viittomakielisiä perhetapahtumia ja monenlaista viittomakielistä toimintaa verkossa, esimerkiksi pelejä ja satuja.

Perheiden välinen vertaistuki on vähintään yhtä tärkeää kuin viittomakielen opiskelu kursseilla. Lapsille on kallisarvoista tavata toisiaan varsinkin silloin, kun lapset ovat integroidussa päivähoidossa tai käyvät koulua yleisopetuksessa. Kuulevat sisarukset voivat kursseilla nähdä, että toisissakin perheissä on samanlaisia sisaruksia ja löytää oman vertaisryhmänsä toisista sisaruksista. Vanhemmille kokemusten, tiedon ja tunteiden jakaminen toisten saman kokeneiden kanssa on korvaamatonta.

Lisätietoja toiminnasta saat: www.kpsaatio.fi tai juniori(at)kpsaatio.fi