Kuurojen Palvelusäätiö

Kuurojen Palvelusäätiö tarjoaa kuuroille, kuurosokeille ja kuulonäkövammaisille sekä heidän läheisilleen monenlaisia kohtaamispaikkoja sekä vertaisuuteen ja toiminnallisuuteen perustuvaa tukea ja ohjausta

Säätiön Juniori-ohjelma on viittomakielen opetusohjelma kuurojen ja huonokuuloisten lasten perheille. Ohjelman kursseille voi osallistua koko perhe, kuuro tai huonokuuloinen lapsi, hänen vanhempansa ja sisaruksensa. Viittomakielen opetuksen lisäksi ohjelma tarjoaa koko perheelle erinomaisen mahdollisuuden vertaistukeen. Lapset tapaavat kursseilla toisia kuuroja, huonokuuloisia ja kuulevia lapsia. Nämä kohtaamiset tukevat lapsen oman identiteetin kehittymistä.

Juniori-ohjelmaan voi osallistua perhe, jolla on kuuro tai huonokuuloinen,viittomakommunikaatiota käyttävä lapsi. Ohjelma sopii yhtä hyvin sisäkorvaistutetta kuin perinteisiä kuulokojeita käyttäville lapsille. Monivammaisuus ei ole ohjelmaan osallistumisen este, hoitojärjestelyistä sovitaan ennen kurssia

Lapsille järjestetään ohjelmaa viittomakielentaitoisten ohjaajien johdolla pienryhmissä, joissa tutustutaan viittomakieleen ja opetellaan viittomakieltä leikin ja toiminnan avulla. Aikuisille järjestetään viittomakielen opetusta taitotason mukaisissa ryhmissä. Juniori-ohjelman perusohjelma kestää neljä vuotta ja sisältää yhden viiden päivän mittaisen viittomakielen intensiivikurssin sekä kolme viikonloppukurssia vuodessa.

Perusohjelman jälkeen perhe voi ilmoittautua jatko-ohjelmaan, joka on perusohjelmaa suppeampi. Osa perheistä käy lähes jokaisella kurssilla, osa taas käy harvemmin. Perus- ja jatko-ohjelmaan osallistui syyskuun lopussa 2012 yhteensä yli 50 perhettä, joissa oli 55 kuuroa tai huonokuuloista lasta. Näiden perheiden lisäksi ohjelman kursseille osallistuu myös 24 lapsen läheisperhettä (isovanhempia, kummeja, jne.).

Perheiden välinen vertaistuki on vähintään yhtä tärkeää kuin viittomakielen opiskelu kursseilla. Lapsille on kallisarvoista tavata toisiaan varsinkin silloin, kun lapset ovat integroidussa päivähoidossa tai käyvät koulua yleisopetuksessa. Kuulevat sisarukset voivat kursseilla nähdä, että toisissakin perheissä on samanlaisia sisaruksia ja löytää oman vertaisryhmänsä toisista sisaruksista. Vanhemmille kokemusten, tiedon ja tunteiden jakaminen toisten saman kokeneiden kanssa on korvaamatonta.