0-6

Mitä nyt?

Kun lapsella on todettu kuulovamma, vanhemman mielessä saattaa risteillä useita kysymyksiä. Miksi? Miten lapsi pärjää? Osaanko minä? Kuulovammainen lapsi on ensisijaisesti lapsi. Tärkeintä hänelle on perhe, joka hyväksyy hänet omana itsenään. Kommunikointi saattaa vaatia enemmän…

Kuurojen Palvelusäätiö

Kuurojen Palvelusäätiö tarjoaa kuuroille, kuurosokeille ja kuulonäkövammaisille sekä heidän läheisilleen monenlaisia kohtaamispaikkoja sekä vertaisuuteen ja toiminnallisuuteen perustuvaa tukea ja ohjausta Säätiön Juniori-ohjelma on viittomakielen opetusohjelma kuurojen ja huonokuuloisten lasten perheille. Ohjelman kursseille voi osallistua koko…

Kommunikaation tukimenetelmät

Pienen lapsen kanssa voi olla tarpeen ottaa käyttöön visuaalinen kommunikaation tukimenetelmä puheen opettelun tueksi. Tällöin vuorovaikutus helpottuu eikä voimavaroja tuhraannu niin paljon itsensä ymmärretyksi saamiseen. Lapsen vuorovaikutustaidot pääsevät myös kehittymään riippumatta puheen tuoton tai ymmärtämisen…

Kieli ja kommunikaatio

Kielen ja kommunikointitaitojen kehityksen edellytyksenä on vuorovaikutus. Vauvan mahdollisuudet vuorovaikutukseen alkavat heti syntymästä. Alkuun vuorovaikutukseen riittävät kosketus, katse ja ääni. Puhumista ei kannata lopettaa, vaikka vauvalla todettaisiin kuulovamma. Vaikeastikin kuulovammainen lapsi voi aistia äänen kehollaan, mutta tällöin…