Induktiosilmukka

Esteetön kuuntelu julkisissa tiloissa

Koulut, kirkot, palvelupisteet, teatterit, konserttisalit, auditoriot… Julkiset tilat voivat kuulovammaiselle olla täynnä näkymättömiä kynnyksiä kokea ja osallistua. Hyvän akustiikan ja valaistuksen lisäksi esteettömän kuunteluympäristön luomisessa auttavat apuvälineet. Suomen rakentamismääräysten mukaan opetustilojen ja vastaavien kokoontumispaikkojen on sovelluttava myös ”toimimisesteisten”…

Asunnon muutostyöt

Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet Kunnan on korvattava vaikeavammaiselle henkilölle asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta hänelle aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä…

Television kuuntelu

Häiriötön kuunteluympäristö on erittäin oleellinen osa kuulovammaisen lapsen puheen ymmärtämistä. Esimerkiksi television kautta lapsen on mahdollista omaksua kieltä ja sanavarastoa, mikäli se on kuulemisen kannalta mahdollista. Lapsiperheen arjen keskellä keskittyvä kuuntelu voi kuitenkin olla haasteellista….