Vertaistuki

Vinkkejä arkeen

Vertaisseuran antia on myös arjen vinkit; miten muut toimivat tässä tilanteessa? Hiekkalaatikon reunalla kuulee hyvät vinkit lapsiperhearkeen, mutta entä jos haaste liittyykin kuulokojeisiin tai kommunikointiin. Tällöin ne parhaat neuvot kuulee muilta kuulovammaisten lasten vanhemmilta. Erityislapsiarki…

Moninaisuus on nykypäivää

Kuurojen Liitto ry:n ja Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry:n (KLVL) yhteistyönä järjestettiin jälleen perinteinen hiihtolomaleiri Lohjan Kisakalliossa 17.−21.2.2014. Hiihtolomaleirille osallistui 12 leiriläistä, iältään 7−14-vuotiaita. Kisakallio oli järjestänyt leirille ohjaajan, joka ohjasi urheilupainotteisia aktiviteetteja. Paikalla olivat…

Järjestöt

Järjestöt tarjoavat perheille matalan kynnyksen palveluja: vertaistukea, leirejä, opetusta, kursseja ja tietopalveluja. Kuuloalalla on useita järjestöjä ja säätiöitä, joille on kullekin historian kuluessa muodostunut oma toimialansa. Painopisteet ovat kehittyneet kohderyhmien mukaan. Siinä missä yksi toimija…

Itsenäistymistä ja ammatinvalintaa tukevat kuulovammaisten nuorten kurssit

Kurssiaika: 9.-13.6.2014 24.-28.11.2014 Sopeutumisvalmennuskurssi nuorille/ RAY on suunnattu kuuroille ja kuulovammaisille nuorille. Kurssin tavoite: Sopeutumisvalmennuskurssin tavoite on tukea ja ohjata kuulovammaista nuorta elämäntilanteessaan. SAADA TUKEA: ajankohtaisiin asioihin ikäkauden mukanaan tuomissa kuulovammaan liittyvissä asioissa kommunikaatioon ja…