Koulutus

Korkeakouluopinnot

Ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintojen luonne vaihtelee suuresti aloittain, joten myös kuulemisen kannalta niihin liittyy omanlaisiaan erityispiirteitä. Aiempiin opintoihin verrattuna uutta on tyypillisimmin tilojen ja opetustilanteisiin osallistuvien henkilöiden suuri määrä. Joillain aloilla opiskeluympäristö voi olla hyvin kansainvälinen, jolloin…

Lukio vai ammattiopinnot?

Peruskoulun jälkeiselle opintopolulle on useita eri vaihtoehtoja ja samaan ammattiin voi päätyä hyvinkin erilaisia väyliä pitkin. Yleisimpiä valintoja ovat lukio ja ammatillisen perustutkinnon tarjoavat ammattioppilaitokset. Sekä ylioppilas- että ammattitutkinnon voi saada suorittamalla kaksoistutkinnon. Lukioon ja ammattioppilaitoksiin…

Toisen asteen koulutus

Peruskoulun jälkeinen toisen asteen koulutus on monessa mielessä murrosaikaa. Koulu ja ihmiset ympärillä saattavat vaihtua kokonaan, opiskeltavaa on aiempaa enemmän ja jotkut saattavat jo muuttaa omilleen toiselle paikkakunnalle. Uutta on myös kuntoutusohjaajan vaihtuminen siirryttäessä lasten kuntoutuksesta aikuisten kuntoutuksen…

Lindforsin Säätiö

Lindforsin Säätiö on kuulo- ja kommunikaatiovammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö, joka on perustettu Impi ja Ilmari Lindforsin testamenttilahjoituksen turvin v. 1994. MUKULA-PUHE-projekti – MUsiikin käyttö KUulovammaistenLAsten PUHEkielen kuntoutuksessa Lindforsin säätiö aloitti elokuussa 2007 kokeilutoimintana Espoossa…

Kuuleeko koulu?

OPH, Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskus, Valteri-verkosto Kuuleeko koulu? on  OPH:n rahoittama koulutuskokonaisuus, jonka toteuttajina ovat Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskus  ja Valteri- verkosto. Kokonaisuuteen sisältyy useita eri pituisia opetushenkilöstölle suunnattuja maksuttomia koulutuksia eri puolilla Suomea….

Ammattihenkilöstön koulutus

Kuntoutus-Auris kouluttaa ammattihenkilöitä, jotka tarvitsevat työssään tietoa kuulosta ja kuulovammaisuudesta. Päivähoitohenkilöstö (1 pv) 15.5.2014 Julkisen terveydenhuollon kuntoutusohjaajat (kuulo ja lastenneurologia) (2 pv) 23.–24.10.2014 Kuuloliitto ja Kuntoutus-Auris kouluttavat ammattihenkilöitä myös tilauksesta. Koulutuksen sisältö suunnitellaan yhdessä tilaajan…

Tukea kuulovammaisen lapsen lähikouluun

POVer-kuulo-, liikunta- ja näkövammaisten pedagoginen oppimisverkosto POVer on pääkaupunkiseudulla toimiva pedagoginen osaamisverkosto. Sen ovat suunnitelleet Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan opetustoimet kuulo-, liikunta- ja näkövammaisten oppilaiden koulunkäynnin tukemiseksi. Osaamisverkostossa yhdistyvät koko pääkaupunkiseudun pedagoginen osaaminen, moniammatillinen…

Suvi-verkkosanakirja on uudistunut

Suvi, Suomalainen viittomakielen verkkosanakirja on avattu täysin uudistuneessa käyttöliittymässä suvi.viittomat.net. Uutta on ulkoisen olemuksen lisäksi sisällössä. Suvista löytyy yleisviittomiston ohella nyt myös satuhahmoja, paikannimiä ja ihmisen lisääntymiseen liittyvää viittomistoa. Hakutapoihin on lisätty mahdollisuus tehdä hakuja…