Tulkkauspalvelu

Suomenruotsalainen viittomakieli luultua uhanalaisempi

Suomenruotsalaista viittomakieltä käyttäviä kuuroja on aiemmin arvioitua vähemmän, osoittaa Finlandssvenska teckenspråkiga rf:n kartoitus. Suomenruotsalaisen viittomakielen tilaa ketjuotannalla selvittäneessä kartoituksessa suomenruotsalaisten viittomakielisten kuurojen lukumääräksi osoittautui 90 henkilöä, kun vielä vuonna 2005 heitä arvioitiin olevan 150. Kartoituksen…

Esteetön kuuntelu julkisissa tiloissa

Koulut, kirkot, palvelupisteet, teatterit, konserttisalit, auditoriot… Julkiset tilat voivat kuulovammaiselle olla täynnä näkymättömiä kynnyksiä kokea ja osallistua. Hyvän akustiikan ja valaistuksen lisäksi esteettömän kuunteluympäristön luomisessa auttavat apuvälineet. Suomen rakentamismääräysten mukaan opetustilojen ja vastaavien kokoontumispaikkojen on sovelluttava myös ”toimimisesteisten”…

Tulkkaus päivähoidossa ja koulussa

Monet kuulovammaiset lapset pärjäävät koulun tai päivähoidon arkisessa tohinassa ilman erityistä tukea, mutta joutuvat turvautumaan tulkkipalveluihin kuulemisen kannalta haastavammissa tilanteissa. Näitä voivat olla esimerkiksi retket teatteriesityksiin, uimahallikäynnit ja muut vastaavat. Koulussa, eli perusopetuksen piirissä vastuu näissä tilanteissa vaadittavien tulkkauspalvelujen järjestämisestä on kunnalla….

Tulkkauspalvelut

Lapsi on oikeutettu tulkkauspalveluihin, kun hänellä on kuulovamma, kuulonäkövamma tai puhevamma ja hän tarvitsee vammansa vuoksi tulkkausta. Tulkkauspalvelujen hakemiselle ei ole alaikärajaa. Pienillä lapsilla vanhemmat tekevät valinnan tulkkauksessa käytettävästä kielestä tai kommunikaatiomenetelmästä. Käytetty kieli tai…

Avustaja, ohjaaja, tulkki?

Lähipäiväkoti/kouluperiaatteen mukaan lapselle tarjotaan päivähoito- tai koulupaikka mahdollisimman läheltä kotia. Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tuki tuodaan ensisijaisesti sinne, missä lapsi on. Riippuen päivähoito/koulumuodosta, lapsi voi tarvita avustajaa tai tulkkausta. Avustaja Avustaja voi henkilökohtaisena avustajana avustaa…