Kuuloavain.fi 2012–2015

Kuuloavain.fi on Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry:n ja LapCI ry:n yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on ollut luoda kuulovammaisten lapsen vanhemmille suunnattu tieto- ja vertaistukiportaali. Hankkeessa on myös kehitetty yhteistyön malleja kuulovammaisalan järjestöille lasten ja perheiden kanssa työskentelyä varten.

Työotteeksemme päätimme valita yhteiskehittämisen mallin. Portaalin perusta laitettiin nopealla aikataululla pystyyn ja alkuun julkaistiin perusaineistoa. Emme halunneet lähteä ”ylhäältä käsin” määrittelemään lopullista muotoa vaan uskomme, että parhaan ja kaikkia palvelevan tuloksen saamme siten, että käyttäjät ovat itse mukana kehittämässä yhteistä portaaliamme.

Kuuloavain.fi avattiin 23.11.2012 ja sisältöä on koko hankkeen ajan tuotettu yhteistyössä vanhempien ja ammattilaisten kanssa. Sivustolla julkaistaan sekä tietoartikkeleita että käytännön kokemuksiin pohjautuvia tekstejä. Lisäksi Kuuloavain.fi toimii portaalina muiden organisaatioiden tarjoamiin tietolähteisiin ja vertaistukeen.

Hyvät vanhemmat ja lasten kanssa työskentelevät aikuiset:

Tarvitsemme teitä kaikkia sisällön kehittämistyöhön. Jos tiedät hyviä aineistoja tai sinulla on idea siitä, mitä Kuuloavaimessa pitäisi olla, ota rohkeasti yhteyttä meihin. Emme ole tekemässä tätä itsellemme vaan juuri teille! Sivuilla on kommentointimahdollisuus, joten käyttäkää sitä. Toivomme palautteen olevan rakentavaa ja lapsen ja perheen etua tavoittelevaa. Kommentit käydään läpi ja julkaistaan hyviä tapoja ja nettietikettiä noudattaen. Kaikki rakentava palaute on meille erittäin arvokasta. Kehitämme sen pohjalta sisältöä teitä palvelevaan suuntaan. Keräämme listaa artikkelitoiveista ja usein kysytyistä kysymyksistä.

Kuuloavain.fi pyrkii tarjoamaan tietoa ja tukea, mutta emme esitä suosituksia tai ota kantaa perheiden valintoihin.

Hankkeen loppuraportin voit lukea täältä.

Ottakaa yhteyttä!