Tapahtumakalenterit

Järjestöjen tulevat tapahtumat

Alta löydät linkit järjestöjen tapahtumakalentereihin. Mikäli haluat lisätä linkin oman järjestösi sivuille, ota yhteyttä: info@kuuloavain.fi


Kuulo auris logo

Kuulo-Auris on Kuuloliitto ry:n tytäryhtiö. Kuulo-Auris tarjoaa Kelan palveluntuottajana perhekuntoutusta ja RAY-rahoitteisia sopeutumisvalmennuskursseja ja koulutuksia.

 Kuurojen liiton logo

Kuurojen Liitto toimii viittomakielisten kuurojen etu-, asiantuntija- ja palvelujärjestönä. Liitto tuottaa myös erilaisia palveluja viittomakieltä ja viittomakommunikaatiota käyttäville henkilöille. Lapsille, nuorille ja lapsiperheille liitto tarjoaa erilaista virkistys- ja sopeutumistoimintaa.

kvlvl-logo

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry  on tarkoitettu kaikille kuulovammaisille lapsille ja nuorille, heidän perheilleen ja lähipiirilleen. Liitto tarjoaa perheille vertaistukea ja tapahtumia ympäri Suomen.

LapCI ry:n logo

LapCI ry valtakunnallinen sisäkorvaistutelasten yhdistys. LapCI ry:n perusti vuonna 1999 joukko vanhempia pääasiallisimpana tarkoituksenaan tukea sisäkorvaistutteen (SI) saaneita lapsia ja heidän perheitään kautta koko Suomen.

fstlogo

Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. on valtakunnallinen yhdistys, joka ylläpitää ja edistää suomenruotsalaista viittomakieltä. Yhdistys järjestää toimintaa suomenruotsalaista viittomakieltä käyttäville ja heidän läheisilleen. Yhdistys puolustaa ja levittää tietoisuutta suomenruotsalaisten kuurojen oikeuksista.

Suomen Kuurosokeat

Suomen Kuurosokeat ry valvoo kuurosokeiden ja vaikeasti kuulonäkövammaisten oikeuksia, tuottaa heille palveluita, toimii kuurosokeusalan asiantuntijana ja järjestää yhteistä toimintaa.

Kuurojen palvelusäätiö

Kuurojen Palvelusäätiö tarjoaa kuuroille, kuurosokeille ja kuulonäkövammaisille sekä heidän läheisilleen monenlaisia kohtaamispaikkoja sekä vertaisuuteen ja toiminnallisuuteen perustuvaa tukea ja ohjausta

Satakieli-logo-vaaka-pienikoko

Satakieliohjelma on valtakunnallinen verkosto- ja yhteistyöohjelma, jossa mukana ovat perheiden ja ammattihenkilöstön lisäksi kaikki keskeiset kuulovamma-alan toimijatahot: vanhempainjärjestöt, kuulovammaisjärjestöt, yliopistolliset sairaalat, sekä useita yliopistoja ja asiantuntijatahoja.

Tinnitus_logo

Suomen Tinnitusyhdistys ry toimii tinnituksesta kärsivien ihmisten ja heidän omaistensa yhdyssiteenä ja sen tarkoituksena on tukea ja rohkaista jäseniään täyden yhteiskunnallisen osallistumisen ja tasa-arvon saavuttamisessa.

Lindforsin säätiö

Säätiön tarkoituksena on huolehtia kuulo- ja kommunikaatiovammaisten lasten ja nuorten kasvatuksesta, koulutuksesta, kuntoutuksesta, työllistämisestä sekä loma- ja virkistysmahdollisuuksien järjestämisestä.