Vertaistukea

Vertaistuki on vapaaehtoista ja vastavuoroista kokemusten vaihtoa samassa elämäntilanteessa olevien ihmisten kesken. Kun lapsella todetaan kuulovamma, on helpottavaa kuulla tai lukea muiden kokemuksista. Samassa tilanteessa olevien vanhempien kanssa voi keskustella arjen haasteista ja vanhempien lasten vanhemmilta taas kuulee arvokasta kokemustietoa ja saa näkyvyyttä siihen, miten lapsi pärjäilee isompana. Sisarusten on hyvä myös tavata muita kuulovammaisia lapsia ja heidän sisaruksiaan, nähdä että kuulovamma on vain yksi ominaisuus muiden joukossa.

Erityisen tärkeää vertaistuki on kuulovammaiselle lapselle itselleen. Vertaisten tapaaminen tukee lapsen identiteetin ja itsetunnon kehitystä kun näkee, ettei ole ainoa maailmassa ja muutkin pärjäävät, kuulon asteesta ja kielestä riippumatta. Järjestöt tarjoavat monipuolisesti vertaistoimintaa  lapsille ja nuorille; pienemmillä lapsilla tarjonta on suunnattu koko perheelle, mutta kouluikäisille on leiritoimintaa ja viikonlopputapahtumia. Myös kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseilla vertaistuen osuus on merkittävä.

Seuraa Kuuloavaimen tapahtumakalenteria ja järjestöjen sivuja.

Vertaistukea verkossa