Palvelut

Julkinen sektori (valtio, kunnat ja KELA) kustantaa kuulovammaisen lapsen kuulon ja kielen kuntoutuksen, välttämättömät apuvälineet, tarvittavat tukitoimet päiväkotiin ja kouluun sekä tarvittaessa sopeutumisvalmennuksen ja tulkkipalvelun. Tämän kokonaisuuden hahmottamisessa auttaa hyvän palvelusuunnitelman tekeminen oman kunnan vammaispalvelun kanssa. Palvelusuunnitelman pohjana on kuulokeskuksesta saatava kuntoutussuunnitelma, jossa määritellään kuntoutustarve ja kuntoutustoimenpiteet.