Tjänster och hjälpmedel

Offentliga tjänster

För ett hörselskadat barn finansierar den offentliga sektorn (stat, kommun och Fpa) rehabilitering av hörsel och tal, nödvändiga hjälpmedel, nödvändigt stöd i daghem och skola samt vid behov anpassningsträning och tolkningstjänster. En serviceplan som uppgörs i samråd med kommunens handikappservice är till god hjälp när det gäller att överblicka denna helhet. Serviceplanens grund är rehabiliteringsplanen från hörcentralen där rehabiliteringsbehovet och rehabiliteringsåtgärderna definieras.

Organisationer

Organisationerna erbjuder familjerna lågtröskelservice: kamratstöd, läger, undervisning, kurser och information. Inom hörselbranschen finns det många organisationer och stiftelser, och var och en av dem har under historiens gång inmutat sitt eget arbetsfält. Tyngdpunkten har utvecklats enligt målgrupp. En aktör har kanske av hävd erbjudit teckenspråkiga tjänster, medan en annan har inriktat sig på behoven hos dem som använder sig av talkommunikation. Sammantagna erbjuder organisationerna en helhet som kompletterar den offentliga sektorn. Barnens och familjernas behov förändras i och med att barn växer och utvecklas, så det lönar sig verkligen att utnyttja organisationernas mångsidiga utbud.