Undervisning i teckenspråk och kommunikationsmetoder

Undervisning i teckenspråk och kommunikationsmetoder anhåller man om hos kommunen, på basis av utlåtande från läkare, talterapeut eller annan expert (tex Dövas Förbunds sakkunniga). Undervisningen kan vara individuell eller ordnas i grupp. Ofta ordnas den för familjen och eventuella andra vuxna som har att göra med barnet. Utbildningen beviljar socialväsendet i hemkommunen som anpassningsträning på basis av handikappservicelagen. Anpassningsträning är en serviceform som är beroende av budgetanslag.

Kommunen står för undervisningen. Ifall kommunen inte har genomfört upphandlingar med vissa serviceproducenter kan kommunen kontakta tolkföretag för att hitta en lärare/handledare. Flera tolkföretag erbjuder undervisning i teckenspråk och andra kommunikationsmetoder.

Om kommunen av en eller annan orsak inte beviljar er denna undervisning, eller om ni tvingas vänta på beslutet, kan du kontakta Dövas förbunds sakkunniga för att få råd om hur ni kan gå till väga. Under väntetiden kan ni bekanta er med det material som finns på webben och med tredje sektorns tjänster: