Undervisning i teckenspråk och kommunikationsmetoder

Undervisning i teckenspråk och kommunikationsmetoder anhåller man om hos kommunen, på basis av utlåtande från läkare eller talterapeut. Undervisningen kan vara individuell eller ordnas i grupp. Ofta ordnas den för familjen och eventuella andra vuxna som har att göra med barnet. Utbildningen beviljar socialväsendet i hemkommunen som anpassningsträning på basis av handikappservicelagen. Anpassningsträning är en serviceform som är beroende av budgetanslag.

15 § Anpassningsträning: Till anpassningsträning hör rådgivning, handledning och träning för främjande av den sociala funktionsdugligheten hos den handikappade och personer i hans närmaste omgivning. Anpassningsträningen kan vara individuell eller ske i en grupp och kan vid behov även upprepas. (Finlex)

Hur hittar jag en lärare?

Lärare kan sökas från till exempel www.opetustilaus.fi eller DHBS och andra organisationer. Flera tolkföretag bjuder undervisning i teckenspråk och andra kommunikationsmetoder.

Om kommunen av en eller annan orsak inte beviljar er denna utbildning, eller om ni tvingas vänta på beslutet, kan du under väntetiden bekanta dig med det material som finns på webben och med tredje sektorns tjänster: