Viittomakielen ja kommunikaatiomenetelmien opetus

Viittomakielen ja kommunikaatiomenetelmien opetusta haetaan lääkärin tai puheterapeutin lausunnolla kunnalta. Opetusta voidaan järjestää yksilö- ja ryhmäopetuksena. Usein sitä järjestetään perheelle ja mahdollisesti muille lapsen kanssa toimiville aikuisille. Opetuksen myöntää kotikunnan sosiaalitoimi vammaispalvelulain perusteella sopeutumisvalmennuksena. Sopeutumisvalmennus on määrärahasidonnainen palvelu.

15 § Sopeutumisvalmennus: Sopeutumisvalmennukseen kuuluu neuvonta, ohjaus ja valmennus vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi. Sopeutumisvalmennusta voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai ryhmäkohtaisesti ja tarvittaessa se voi olla myös toistuvaa.(Finlex)

Mistä löydän sopivan opettajan?

Opettajia voi tiedustella www.evantia.fi, järjestöjen työntekijöiltä tai kuulokeskuksesta. Myös monet viittomakielen tulkkausta tarjoavat yritykset tarjoavat viittomakielen ja kommunikaatiomenetelmien opetusta.

Mikäli ette syystä tai toisesta saa opetusta kunnalta tai joudutte odottamaan päätöstä, odottaessanne voitte tutustua verkkoaineistoihin ja järjestöjen tarjoamiin palveluihin: