Kuulovammaisen oppilaan tukimateriaali

Tuen tarpeen määrittäminen ja koulussa tarvittavat tukitoimet Kuulovammainen oppilas kolmiportaisen tuen rappusilla Kristiina Pitkänen Raisa Sieppi Kuulovammaisen oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin…

Lue lisää »

Kulttuurien kohtaaminen terveydenhuollossa

Maahanmuuttajien määrä on Suomessa viime vuosikymmeninä lisääntynyt voimakkaasti, mikä on aiheuttanut haasteita myös terveydenhuollon piirissä. Usein on koettu, että kulttuuriset erot vaikeuttavat yhteisymmärrystä…

Lue lisää »

Finlandssvenska teckenspråkiga r.f.

Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. on valtakunnallinen yhdistys, joka ylläpitää ja edistää suomenruotsalaista viittomakieltä. Yhdistys järjestää toimintaa suomenruotsalaista viittomakieltä käyttäville ja heidän läheisilleen….

Lue lisää »

Kuulovian liitännäisvammat

Kuulovika voi olla lapsen ainoa oire, jolloin kuntoutuksessa voidaan keskittyä kuulon kuntoutukseen. Useimmiten kuulovika vaikuttaa myös lapsen puheen- ja kielenkehitykseen, minkä…

Lue lisää »