Lapsen leikin havainnointi ja tukeminen varhaiskasvatuksessa

Noora Heiskanen: Lapsen leikin havainnointi ja tukeminen varhaiskasvatuksessa

Leikki on varhaiskasvatusikäisen lapsen elämässä keskeisellä sijalla ja lapselle luontainen toiminnan ja oppimisen muoto. Varhaiskasvatusta ohjaavat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (OPH, 2016) korostavat lasten yhtäläistä mahdollisuutta leikkiin sekä leikkiin kannustavaa toimintatapaa keskeisenä osana varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria.

Varhaiskasvatuksen oppimiskäsityksen mukaan ”Leikki on varhaiskasvatusikäisten lasten oppimiselle merkityksellistä. Se on lasta motivoivaa ja iloa tuottavaa toimintaa, jossa lapset samalla oppivat monia taitoja ja omaksuvat tietoa. Varhaiskasvatuksessa tulee ymmärtää leikin itseisarvo lapselle sekä sen pedagoginen merkitys oppimisessa ja lasten kokonaisvaltaisessa kehityksessä ja hyvinvoinnissa.” (OPH, 2016, s. 20)

Lue koko artikkeli.

 

Artikkeli on alunperin julkaistu Satakieliseminaarin 2018 julkaisussa.

Satakieliohjelma on valtakunnallinen verkosto- ja yhteistyöohjelma, joka tukee ja kouluttaa vaikeasti tai erittäin vaikeasti kuulovammaisten lasten perheitä ja lasten kanssa työskentelevää ammattihenkilöstöä. Kuljemme rinnalla lapsen elämänkaaren eri vaiheissa ja taitekohdissa täydentämällä julkisen sektorin palveluja. Sivuiltamme löydät oppaat ja julkaisut sekä koonnit kuulovamma-alan tutkimuksesta. Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja toiminnastamme: www.satakieliohjelma.fi, www.satakieliseminaari.fi, facebook/satakieliohjelma.