Anpassningsträning

Anpassningsträning Den rehabiliteringsform vi kallar för anpassningsträning är utvecklad av de finska organisationerna. Denna verksamhet strävar till att den funktionshindrade eller…

Läs mera »

Stödtecken och teckenspråk

Finlands Dövas Förbund Aktuell information och råd Finlands Dövas Förbunds bibliotek Specialbibliotek inom teckenspråk Finlandssvenska SignWiki Ordbok och berättelser på finlandssvenskt…

Läs mera »

Rehabiliteringshandledning

Rehabiliteringshandledning  Rätten till rehabiliteringshandledning och serviceplanering är fastställda i lagen (Finlex). Personer med en funktionsnedsättning har rätt till handikappservice och det…

Läs mera »