Att obehindrat kunna lyssna i offentliga utrymmen

Skolor, kyrkor, servicepunkter, teatrar, konsertsalar, auditorier… Offentliga utrymmen kan vara fulla av osynliga trösklar som försvårar upplevelsen och deltagandet för en hörselskadad. Förutom god akustik och information finns det hjälpmedel för att skapa en obehindrad lyssnarmiljö.

Enligt Finlands byggbestämmelser ska pedagogiska utrymmen och motsvarande samlingsplatser även anpassas för ”funktionshindrade personer”. Om det finns ett ljudsystem i utrymmet ska det även finnas en induktionsslinga eller motsvarande ljudöverföringssystem i utrymmen som färdigställts efter år 1987.

Induktionsslingan överför det talade ljudet i mikrofonen direkt till hörapparaten eller implantatprosessorn med hjälp av det elektromagnetiska fältet. På samma sätt kan induktionsslingan utnyttjas med apparatens eller processorns T- eller MT-läge då man lyssnar på televisionen.

Innan tillställningen

I praktiken kan situationen vara den att det i offentliga utrymmen inte ens finns en slinga, att den inte fungerar eller att volymen är för låg eller för hög. För att undvika otrevliga överraskningar kan det löna sig att i god tid vara i kontakt med personen som ansvarar för utrymmet, åtminstone före viktiga tillställningar eller då studierna inleds.

Förutom att försäkra sig om att det finns en induktionsslinga kan det vara bra att själv testa hur den fungerar. Det kan finns döda zoner i induktionsslingans funktion vilket medför dålig ljudkvalitet. Då kan det hjälpa att byta sittplats. Om en fast induktionsslinga saknas finns det bärbar slinga som alternativ.

Andra medel

Ifall en induktionsslinga inte kommer på fråga kan en FM-apparat vara till hjälp. I utrymmen med ljudförstärkning kan man dock få problem med rundgång av ljudet.

Om man fått ett tolkningsbeslut från Fpa kan man även skaffa tolkning på teckenspråk eller i skrift till tillställningen.

Mera information

•  Kaikenkuuloisille! Kuulovammaisten huomioonottaminen tilojen ja toimintojen suunnittelussa. Heli Koivu. Kuulonhuoltoliitto 2000.

• Esteetön kuunteluympäristö. Jukka Rasa. Kuuloliitto 2012.

• Induktiosilmukka kuulolaitteen käyttäjän apuvälineenä. Jussi Virtanen. Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia 2006.

Kuuloliitto ry: Esteetön kuunteluympäristö

Helsingin kaupungin induktiosilmukkaohje