Alarmljud

Telefon och dörrklocka

Det blir lättare att höra en ringande telefon om man installerar en separat signalklocka. Det går också att få tilläggsutrustning med ett ljus som blinkar när telefonen ringer. Ringljudet i telefoner och mobiltelefoner kan justeras och på mobiltelefoner kan man dessutom välja vibration. Dörrklockan kan förses med förstärkare och/eller ljussignal. Vid installation av förstärkare bör den placeras centralt i bostaden. Om bostaden är i två plan kan varje våning förses med sin egen förstärkare eller också kan dörrklockan vara flyttbar.

Väckarklocka

Ingen använder hörapparat eller processor nattetid. Därför är det inte sagt att den hörselskadade morgonen blir väckt av en vanlig väckarklocka. Klockor avsedda för hörselskadade är försedda med en vibrator. När klockan ringen vibrerar vibratorn och väcker den sovande. Vibratorn kan vara antingen en separat vibrator under kudden, eller en vibrator inbyggd i reseväckarklockan som man har under dynan.

Brandvarnare

Ett hörselskadat barn hör inte nödvändigtvis brandvarnarens larmsignal. Brandvarnare för hörselskadade har en vibrator som vibrerar under dynan när brandvarnaren larmar. Vid behov kan brandvarnaren kopplas till hemmets larmsystem för dörrklocka och telefon.

Larmsystem

Ett larmsystem för hörselskadade informerar om att dörrklockan eller telefonen ringer, eller om brandlarm, med hjälp av ljud, ljus eller vibrering. Ett barn ska helst vänja sig vid larmsystemet i god tid, så att det fungerar som hjälp och stöd när hen är ensam hemma.

Vilken typ av larmsystem man väljer beror på bostadens planlösning och hur svårt hörselskadad barnet är. Om det inte räcker med ljudbaserat larm kan man välja ett larmsystem med blinkande ljus. Marknaden erbjuder två olika tekniska lösningar för larmapparaten. En bygger på att en centralenhet sticks in i ett vägguttag och ljusenheter i andra vägguttag i hemmet. Till centralen kopplas dörrklocka, telefon och vid behov brandvarnare. När systemet fungerar sänder centralen en radiosignal till elnätet, varvid ljusenheterna börjar blinka. Av blinkningsrytmen kan man utläsa vad det är som larmar.

Ett annat, vanligare trådlöst system fungerar på radiofrekvens (868 MHz) och kan styras via flera kanaler om det i samma hus behövs mer än en uppsättning apparater. Systemet innehåller alla sändare som behövs för dörrklocka, telefon, brandvarnare och gråtvarnare plus några extra sändare. Mottagaren kan vara akustisk/optisk, optisk flash eller vibrerande. I det nuvarande systemet innehåller också väckarklockan en mottagare vilket betyder att den sovande kan få ett vibrerande larm också från dörrklocka och telefon.

Källa:

Hjälpmedelstekniker Pekka Laavi: Kuulovammaisen tekniset apuvälineet. Avaintietokansio, 2009.

Mera information