Höra televisionen

En ostörd hörselmiljö är ytterst viktig för att ett hörselskadat barn ska förstå tal. Via till exempel televisionen kan barnet tillgodogöra sig språk och ordförråd, om det vad hörandet beträffar bara är möjligt. Mitt i barnfamiljens vardag kan det i alla fall vara svårt att lyssna koncentrerat. I en situation där omgivande ljud stör, eller ljudvolymen måste skruvas upp mycket högt för att barnet ska höra, kan en induktionsslinga eller något annat hörselhjälpmedel vara till hjälp.

Induktionsslingan är ett hjälpmedel för hörselskadade som överför ljudet direkt till hörapparatens mottagare genom förmedling av ett magnetfält. Ljudet överförs rent, med lämplig styrka, och inga störande ljud uppstår mellan talaren och lyssnaren.

När induktionsslingan används ska hörapparaten försättas i så kallatT-läge, varvid hörapparatens egen mikrofon kopplas bort. Det betyder att störande ljud i omgivningen inte tas in via hörapparaten. Vissa hörapparater har också ett MT-läge, som gör det möjligt att höra induktionsslingan och omgivningens ljud samtidigt.

Induktionsslingan består vanligen av en ledning som installerats så att den går runt rummet, en slingförstärkare och en ljudkälla. Induktionsslingan skapar i rummet ett elektromagnetiskt fält som varierar med ljudet. Hörapparatens mottagare plockar upp detta ljud och omvandlar det igen till vanligt ljud i hörapparatens högtalardel. Ljudet överförs störningsfritt direkt från talarens mikrofon till lyssnarens hörapparat.

Induktionsslingan kan också fås som personlig halsslinga eller kuddslinga. Dessa lösningar är lämpliga om det inte finns andra i familjen som använder hörapparat. Kuddslingan kan användas bara under förutsättning att barnet alltid sitter på samma ställe när hen tittar på teve.

Kommunen kan på basis av handikappservicelagen bevilja installation av induktionsslinga i hemmet.

Källor:

Induktiosilmukat, Kuunteluympäristö.www.kuulokynnys.fi Jukka Rasa.

Esteetön kuunteluympäristö. 2012. Kuuloliitto ry.