Binaural hörsel – att höra med båda öronen

För människor som inte har någon hörselskada är det så självklart att höra med båda öronen att man inte ens funderar på saken. Fördelarna med att höra med båda öronen tänker man på först när bägge öronen eller det ena av dem har nedsatt hörsel. Om bägge öronen uppvisar en sådan hörselskada som förutsätter hörapparatsrehabilitering provas apparater vanligen in på båda öronen. Ensidiga hörselskador rehabiliteras oftast inte med hörapparat, om det andra örat hör normalt. I så fall kompenseras det ena örats hörselskada med andra, icke-tekniska metoder.

CI-implantat kunde man tidigare få endast för ett öra, men numera får barn implantat i båda öronen, såvida kriterierna för operationen uppfylls. De barn som i tiderna har fått bara ett implantat kan få ett andra implantat inopererat i efterhand. Operationsbesluten fattas individuellt och påverkas bl.a. av barnets ålder, hörsel och språkliga utveckling samt av hörselresterna i det icke-opererade örat. Hos vissa barn går det att med en kombination (bimodal) av hörapparat och CI-implantat uppnå tillräcklig binaural hörsel.

Fördelarna med binaural hörsel

Huvudets ”skugga”

Huvudet dämpar ljudet på dess väg från ljudkällan till det öra som ligger längre bort. Örat som ligger närmare ljudkällan är till större hjälp när hjärnan ska tolka ljudet.

Summaeffekt

Information som kommer genom båda öronen underlättar hörandet, eftersom ljudet når hjärnan två gånger. Två olika framställningar ger hjärnan bättre möjligheter att förstå det den har hört.

Brusblockering

Om ljudet kommer via båda öronen är det lättare att sortera bort bruset.

Riktningshörsel

Med två öron är det möjligt att lokalisera från vilken riktning ljudet kommer.

Oberoende av ett öra

Om man av någon orsak inte kan höra med det ena örat, finns det andra.

Källa: Cochlear Implant Online