Binauraalikuulo – kuuleminen molemmilla korvilla

Ihmisille, joilla ei ole kuulovammaa, molemmilla korvilla kuuleminen on itsestäänselvyys, jota ei tarvitse edes pohtia. Molemminpuoleisen kuulon etuja tulee ajatelleeksi vasta, jos molemmissa tai toisessa korvassa on kuulon alenema. Mikäli kummassakin korvassa on kuulokojekuntoutusta vaativa kuulovamma, kojeet yleensä sovitetaan molempiin korviin. Toispuoleisia kuulovammoja ei yleensä kuntouteta kuulokojeella, mikäli toisessa korvassa on normaali kuulo. Tällöin toisen korvan kuulovammaa kompensoidaan muilla ei-teknisillä menetelmillä.

Sisäkorvaistutteen sai aikanaan vain toiseen korvaan, mutta nykyään lapset saavat sisäkorvaistutteen molempiin korviinsa, mikäli leikkauskriteerit täyttyvät. Niille lapsille, joille on aikanaan leikattu vain yksi istute on mahdollista leikata toinen istute jälkikäteen. Leikkauspäätökset tehdään yksiköllisesti ja tähän vaikuttaa muun muassa lapsen ikä, kuulon ja  kielen kehitys sekä kuulon jäänteet leikkaamattomassa korvassa. Joillakin lapsilla pystytään kuulokojeen ja sisäkorvaistutteen yhdistelmällä (bimodaalinen) avulla saavuttamaan riittävä molemminpuoleinen kuulo.

Molemminpuolisen kuulon etuja

Pään varjon vaikutus

Pää vaimentaa ääntä matkalla äänilähteestä kauempana olevaan korvaan. Äänilähdettä lähempänä oleva korva auttaa aivoja enemmän tulkitsemaan ääntä.

Summavaikutus

Molempien korvien kautta tuleva informaatio helpottaa kuulemista, koska ääni tulee aivoihin kahteen kertaan. Kaksi eri esitystä antaa aivoille paremman mahdollisuuden ymmärtää kuulemaansa.

Kohinasalpaus

Aivot pystyvät paremmin suodattamaan hälyä kun ääni tulee molemmista korvista.

Suuntakuulo

Kahdella korvalla on mahdollista paikantaa äänen suunta.

Riippumattomuus yhdestä korvasta

Mikäli toista korvaa ei voi syystä tai toisesta käyttää, toinen korva on varalla.

 

Lisätietoa aiheesta

 

  • LapCI ry: Tuplaimplanttitapaaminen