Luujohtokuulokoje

Kuva: Cochlear Ltd.

Luujohtokuulokojeen (bone anchored hearing aid) toiminta perustuu luujohtokuulemiseen eli ääni siirtyy luun kautta suoraan sisäkorvaan. Tämän tyyppien kuulokoje on tarkoitettu ihmisille, joilla on mikrotia, ahdas korvakäytävä tai jotka eivät muusta syystä voi käyttää perinteistä kuulokojetta. Mikäli kuulonalenema on vain toispuoleinen, kojetta ei yleensä tarvita, mutta esimerkiksi molemminpuoleisissa mikrotioissa kuulokojevahvistus on välttämätön.

Luujohtokojeen puheprosessori poimii ääniaallot ja tietokonesiru analysoi äänen digitaalisesti. Digitaalisesti parannettu ääni vahvistetaan ja muutetaan värähtelyksi, Värähtely siirtyy luun välityksellä suoraan sisäkorvaan ohittaen ulko- ja välikorvan. Pienemmillä lapsilla luujohtokojetta käytetään pantaan kiinnitettynä, mutta isommille on mahdollista leikata korvan taakse kiinteästi asennettava ruuvi, johon luujohtoistute kiinnitetään.

Luujohtokojeita on ainakin kahdella valmistajalla: Cochlearilla on Baha ja Oticonilla Ponto.

BAHA-film

Katso traileri ruotsalaisen Barnplantorna-järjestön tuottamasta filmistä.

Elokuvan voi tilata postitse.