Kommunikaation tukimenetelmät

Pienen lapsen kanssa voi olla tarpeen ottaa käyttöön visuaalinen kommunikaation tukimenetelmä puheen opettelun tueksi. Tällöin vuorovaikutus helpottuu eikä voimavaroja tuhraannu niin paljon itsensä ymmärretyksi saamiseen. Lapsen vuorovaikutustaidot pääsevät myös kehittymään riippumatta puheen tuoton tai ymmärtämisen kehitysvaiheesta.

Mikä sopii meille?

Kukin kommunikaation tukimenetelmä on omanlaisensa ja menetelmän valintaan vaikuttavat lapsen yksilölliset tarpeet. Puheterapeutilta saatte neuvoja siitä, mikä tai mitkä menetelmät sopivat teille, mutta erityisesti muilta vanhemmilta saadut käytännön kokemukset ovat arvokkaita. Tutustukaa erilaisiin menetelmiin ja ottakaa käytttöön se mikä tuntuu omimmalta ja vastaa tämänhetkiseen tarpeeseenne. Usein tukimenetelmän tarve voi muuttua kun lapsen kehityksen edetessä, joten on tärkeää myös tarkastella tilannetta uudestaan sopivin väliajoin

Vaikeammin kuulovammaisten lasten kohdalla on hyvä pitää mielessä, että vaikka lapsi olisi täysin puhekielinen, ilman kuulon apuvälinettä lapsi ei voi vastaanottaa puhetta kuulonvaraisesti. Tällöin on hyvä olla jokin visuaalinen tukimenetelmä, jonka käyttö on perheelle mahdollisimman helppoa.

Kuvat

Jos puheen ymmärtäminen tai tuottaminen on vaikeaa, kuvat toimivat visuaalisena tukena. Kuvien käytön perustana on se, että lapsi ymmärtää asian tai esineen ja sitä esittävän kuvan yhteyden. Päiväkodeissa käytetään usein kuvia pienten lasten kanssa ja ne toimivat hyvin esimerkiksi päiväohjelman havainnollistajana ja toiminnanohjauksen tukena, vaikka lapsella ei todettuja erityistarpeita olisikaan.

Huulioluku

Huuliltalukeminen tarkoittaa koko artikulaatioelimistön, eli huulten, kielen, hampaiden ja leuan liikkeiden seuraamista. Huuliltalukija pystyy lukemaan huulilta, mitä puhuja sanoo, vaikka ei kuulisikaan puhujan ääntä.

Vinkkipuhe

Vinkkipuhe on huulioluvun apumenetelmä, jonka ideana on tehdä puheesta näkyvää.

Kuuloavain: Vinkkipuhe >>

Tukiviittomat

Tukiviittomia käytetään puheen tukena ja tällöin viitotaan vain viestin välittymisen kannalta oleelliset avainsanat.

Papunet: Tukiviittomat >>

Viitottu puhe

Viitotussa puheessa viitotaan suomen kielen mukaisesti puheen rinnalla.

Taktiiliviittomat

Kuulonäkövammaiset käyttävät viittomia taktiilisti, kädestä käteen viittoen. Taktiilisti voidaan viittoa viitottua suomea tai varsinaista viittomakieltä. Tuntoaistin avulla voi välittää myös kosketusviestejä mm. suunnista, tunteista ja kohteista.

Sormiaakkosviestintä

Menetelmässä käytetään viittomakielen sormiaakkosia huulioluvun tukena näyttämään kunkin sanan alkukirjaimet

Entä viittomakieli?

Viittomakieli on äänetön kieli, jolla on oma rakenteensa ja kielioppinsa, joten tästä näkökulmasta se ei ole puhetta tukeva menetelmä. Viittomia osaava lapsi ja hänen perheensä voivat kuitenkin helposti oppia myös viittomakielen, mikä tarjoaa mahdollisuuden luoda kontakteja viittomakieliseen yhteisöön ja kulttuuriin. Viittomakielestä lisää täällä >>