Vinkkipuhe

Vinkkipuhe on huulioluvun apumenetelmä, jonka ideana on tehdä puheesta näkyvää. Vinkkipuheessa kielen äänteitä (foneemeja) selvennetään käsimerkein ja -paikoin, jotka yhdistyvät huulion muotoon. Näin puheen eri äänteet näkyvät ja ovat eroteltavissa toisistaan.

Vokaaliäänteitä edustaa neljä paikkaa (pään sivu, leuka, kaula ja suupieli) ja konsonanttiäänteitä edustaa seitsemän käsimuotoa. Tietyt äänteet erottuvat toisistaan selkeästi huuliolta ja siksi yksi ja sama käsimuoto tai paikka voi edustaa useaa äännettä. Käden paikasta, käden muodosta ja huuliosta muodostuu näin kokonaisuus, joka avulla kaikki puhutun kielen äänteet ovat selkeästi havaittavissa.

Vinkkipuheen hyödyt perustuvat siihen, että kaikki kielen äänteet tehdään visuaalisesti näkyviksi. Vinkkipuheen avulla kuulovammainen lapsi siis näkee kaikki puhutun kielen äänteet. Kun kuulokojetta tai sisäkorvaistutetta käyttävän lapsen kanssa hyödynnetään vinkkipuhetta, puhuttu kieli välittyy hänelle sekä näön että kuulonvaraisesti.

Vinkkipuheopetus

Vinkkipuheen opetusvideot löytyvät Youtubesta.

Lisätietoa vinkkipuheopetuksesta >>