Kommunikaatio

Puheterapia kuntoutusmuotona

Puheterapeutti saa terapian alkaessa aina tarpeelliset tiedot lapsesta. Tällaisia tietoja ovat esim. perheen käyttämä kieli/kielet sekä lapsen kielellinen taso ja puheen/viittomien tuotto. Lisäksi puheterapeutilla tulee olla tiedot kuulovian vaikeusasteesta, syystä ja syntymisen ajankohdasta. Kuulokäyrän muoto ja…

Kuulonäkövammaisen kommunikaatio

Kuulo- ja näköaistin puutteesta johtuva kommunikaation puute hankaloittaa elämää huomattavasti. Mikäli kuurosokeiden tarpeet huomioidaan riittävällä tavalla, voivat he toimia huolettomasti osana yhteiskuntaa. Kuulonäkövammaisilla on monia erilaisia kommunikaatiomenetelmiä, jotka riippuvat aistivammojen vaikeusasteesta. Aistivammojen lisäksi kommunikaatioon voivat…

Vinkkipuhe

Vinkkipuhe on huulioluvun apumenetelmä, jonka ideana on tehdä puheesta näkyvää. Vinkkipuheessa kielen äänteitä (foneemeja) selvennetään käsimerkein ja -paikoin, jotka yhdistyvät huulion muotoon. Näin puheen eri äänteet näkyvät ja ovat eroteltavissa toisistaan. Vokaaliäänteitä edustaa neljä paikkaa…

Kieli ja kommunikaatio

Kielen ja kommunikointitaitojen kehityksen edellytyksenä on vuorovaikutus. Vauvan mahdollisuudet vuorovaikutukseen alkavat heti syntymästä. Alkuun vuorovaikutukseen riittävät kosketus, katse ja ääni. Puhumista ei kannata lopettaa, vaikka vauvalla todettaisiin kuulovamma. Vaikeastikin kuulovammainen lapsi voi aistia äänen kehollaan, mutta tällöin…