Kuulonäkövammaisen kommunikaatio

Kuulo- ja näköaistin puutteesta johtuva kommunikaation puute hankaloittaa elämää huomattavasti. Mikäli kuurosokeiden tarpeet huomioidaan riittävällä tavalla, voivat he toimia huolettomasti osana yhteiskuntaa.

Kuulonäkövammaisilla on monia erilaisia kommunikaatiomenetelmiä, jotka riippuvat aistivammojen vaikeusasteesta. Aistivammojen lisäksi kommunikaatioon voivat vaikuttaa myös monet muut asiat, kuten vammautumisen ajankohta, muiden henkilöiden valmiudet kommunikoida sekä ympäristö.

Kommunikaatiomenetelmät voidaan jakaa eri aisteilla, kuulo-, näkö- tai tuntoaistilla, vastaanotettaviin menetelmiin. Kuulonäkövammainen voi kommunikoida esimerkiksi

 • viitotulla puheella
 • puheella
 • viittomakielellä
 • huulioluvulla
 • taktiiliviittomilla, joissa kuulonäkövammaisen kädet ovat viittojan käsien päällä
 • sosiaalihaptisella kommunikaatiolla, jossa kosketuksella annetaan tietoa ympäristön muutoksista
 • kirjoittamalla
 • sormiaakkosilla
 • pistekirjoituksella.

Ennen kuurosokeutumista opitut kielelliset taidot vaikuttavat kommunikaatioon. Kuurosokea voi esimerkiksi osata puhua, mutta vastaus hänelle tapahtuu muulla kommunikaatiokeinolla.

Näin kohtaat kuulonäkövammaisen

Kuulonäkövammaisen kanssa kommunikoidessa täytyy ottaa muutama asia huomioon. Tärkeintä on, että toimit rauhallisesti ja keskityt tilanteeseen.

 • Tullessasi tilanteeseen, kosketa kuulonäkövammaista kevyesti, jotta hän tietää sinun olevan paikalla.
 • Odota, että hän saa loppuun edellisen toimintonsa.
 • Kun saat katsekontaktin, kerro kuka olet.
 • Keskustele selkeästi, äläkä tee muuta samaan aikaan.
 • Ryhmätilanteessa pidä huoli, että jokainen keskustelee vuorollaan.
 • Varmista, että molemmat osapuolet ymmärtävät mistä on kyse. Toista ja korjaa tarvittaessa väärinkäsitykset.
 • Kun poistut, kosketa kevyesti.

Myös ympäristö vaikuttaa olennaisesti vuorovaikutukseen. Pidä kulkuväylät vapaana ja kerro, jos siirrät tavaroita niin, että ne voivat olla kuulonäkövammaisen tiellä. Huomioi paikanvalinnassa riittävä valaistus, äläkä seiso valon edessä.

Lähteet:

Salonsaari, Haaksilahti, Laatikainen jne. 2012. Viiton ja ohjaan. Tampere: Opetushallitus.

Suomen Kuurosokeat ry (http://www.kuurosokeat.fi/)

Sosiaaliportti.fi. Vammaispalvelujen käsikirja.

Lisää uusi kommentti