Hörsel- och synskadade personers kommunikation

Den brist på kommunikation som orsakas av hörsel- och synbortfall gör livet märkbart svårare. Om dövblinda personers behov beaktas på rätt sätt, kan de lätt fungera som en del av samhället.

Det finns många olika kommunikationsmetoder för hörsel- och synskadade, beroende på handikappets svårighetsgrad. Även andra saker inverkar på kommunikationen, såsom när i livet man blev handikappad, andra människors kunskaper i kommunikationsmetoder, samt omgivningen.

Kommunikationsmetoderna kan delas in i grupper, utgående från vilka sinnen mottagaren använder; hörsel, syn eller känsel. En person med hörsel- och synskada kan kommunicera till exempel med:

 • tecknad svenska
 • talad svenska
 • teckenspråk
 • läppavläsning
 • taktilt teckenspråk, där mottagaren håller sina händer på tecknarens händer
 • socialhaptisk kommunikation, där man via beröring förmedlar information om omgivningens förändringar
 • skrift
 • handalfabetet
 • punktskrift

De språkliga förmågor personen lärt sig före han eller hon blev dövblind har inverkan på kommunikationssättet. En dövblind kan exempelvis ha förmågan att själv tala, men svaret till denne bör ske med en annan kommunikationsmetod.

När du träffar en hörsel- och synskadad

Det finns några saker man ska komma ihåg när man kommunicerar med en person med hörsel- och synskada. Det viktigaste är att du tar det lugnt och koncentrerar dig på situationen.

 • När du närmar dig, rör lätt vid personen, så att han eller hon vet att du är där.
 • Låt den hörsel- och synskadade avsluta det som han eller hon höll på med.
 • Sök ögonkontakt och berätta vem du är.
 • Diskutera tydligt och gör inte andra saker samtidigt.
 • Se till att man i en gruppsituation diskuterar i tur och ordning.
 • Försäkra dig om att ni båda förstår varandra. Upprepa och korrigera eventuella missförstånd.
 • Rör lätt vid personen när du avlägsnar dig.

Även omgivningen har en väsentlig inverkan på hur växelverkan fungerar. Se till att det inte finns något att snubbla på, och berätta för den hörsel- och synskadade ifall du flyttar på saker så att de kan vara i vägen för honom eller henne. Välj en plats med tillräcklig belysning och stå inte i vägen för ljuset.

Källor:

Salonsaari, Haaksilahti, Laatikainen jne. 2012. Viiton ja ohjaan. Tampere: Opetushallitus.

Suomen Kuurosokeat ry (http://www.kuurosokeat.fi/)

Sosiaaliportti.fi. Vammaispalvelujen käsikirja.

Mera information