Kommunikation

Talterapi

Talterapi är en terapi- och rehabiliteringsform som syftar till att hjälpa språk- eller talstörda barn och vuxna. Genom terapi elimineras, lindras eller förhindras störningar i språk och tal och därmed förknippade interaktions- och kommunikationsproblem. I…

Cued Speech

Cued Speech (vinkkipuhe) är en metod för att stödja läppläsningen, med syfte att tydliggöra talet. Cued Speech förtydligar språkets ljud (fonemen) med hjälp av handtecken och -ställningar, i förening med läpparnas form. Därigenom syns talets…