Kommunikation

Talterapi

Talterapi är en terapi- och rehabiliteringsform vars syfte är att hjälpa barn och vuxna med tal- och språksvårigheter. Störningar i språk- och talutvecklingen samt förknippade interaktions- och kommunikationsproblem elimineras, lindras eller förhindras med hjälp av…

Stödhjulsmodellen

Barnets språkliga utveckling påverkas av många faktorer: bl.a. interaktionen mellan föräldrar och barn, språkliga incitament i omgivningen, barnets egna utvecklingsförutsättningar och språkbegåvning. Om barnet har en hörselskada inverkar denna också ofta på språkutvecklingen; ju kraftigare…