Induktionsslinga

Höra televisionen

En ostörd hörselmiljö är ytterst viktig för att ett hörselskadat barn ska förstå tal. Via till exempel televisionen kan barnet tillgodogöra sig språk och ordförråd, om det vad hörandet beträffar bara är möjligt. Mitt i…