Ljud

Akustik

Det bereder dig antagligen inga svårigheter att läsa denna text. Tydlig bokstavstyp och tillräcklig kontrast garanterar god läsbarhet. Men tänk dig att pappret blir fuktigt. Bläcket breder ut sig och bokstäverna blir otydliga figurer som…

Hörselkurvan

Hörselkurvan är en grafisk framställning av hörseltröskeln som fås fram i hörselundersökningen. Med dess hjälp får man en uppfattning om hur barnet hör olika ljud. Exemplet ovan visar olika ljudkällor enligt frekvens och volym. Stenborrens…

Vad är ljud?

Ljud är vågrörelser i luften som orsakas av en vibrerande eller skakande kropp. Vibrationerna får luftens molekyler att röra sig fram och tillbaka, vilket ger upphov till en kedjereaktion och så förflyttar sig ljudet framåt…