Larmsystem

Ändringarbeten i bostaden

Ändringsarbeten i bostaden samt redskap och anordningar som ingår i bostaden Kommunen ska ersätta en gravt handikappad för skäliga kostnader för ändringsarbeten i bostaden samt för anskaffning av redskap och anordningar i bostaden, om dessa…

Alarmljud

Telefon och dörrklocka Det blir lättare att höra en ringande telefon om man installerar en separat signalklocka. Det går också att få tilläggsutrustning med ett ljus som blinkar när telefonen ringer. Ringljudet i telefoner och…