Special stöd

Nätverket Valteri stödjer skolgången

De statliga specialskolorna/inlärnings- och handledningscentrens (servicenätverket Valteri) grundläggande uppgifterna är att Ge för-, grund- och tilläggsutbildning enligt Undervisningsministeriets undervisningstillstånd Arrangera stödtjänster i anslutning till undervisningen Servicenätet Valteri stödjer närskoleprincipen genom att erbjuda handlednings- och stödtjänster. …