Valteri stödjer skolgången

Valteris tjänster för barn och unga med hörselnedsättning i daghem, förskola och skola

Valteri center för lärande och kompetens är nationellt och en del av Utbildningsstyrelsens verksamhetsområde.

Valteri erbjuder elever, deras familjer och medarbetare stöd för lärande och skolgång. Vi erbjuder våra tjänster till barn och unga som omfattas av allmänt, intensifierat och särskilt stöd. Vi erbjuder även krävande särskilt stöd. Genom att Valteri stödjer närskoleprincipen är vårt mål att så många elever som möjligt  ska kunna gå i daghem, förskola och skola i sin hemkommun.

Handledningsbesök

Under ett handledningsbesök i daghemmet, förskolan eller skolan erbjuder vi stöd för en inkluderande undervisning.

Vi observerar lärmiljön och reflekterar tillsammans med skolpersonal, vårdnadshavare och barn/elev kring undervisningsarrangemang ur ett hörselpedagogiskt perspektiv. Fokus är ljudmiljö, inkluderande lösningar, tydliggörande pedagogik, språk och kommunikation samt på samspelet i klassrummet.

Stödperioder

Stödperioder genomför vi både i Valteriskolan Skilla i Helsingfors och i elevens egen skola.
Målen och innehållet görs primärt upp i vårt mångprofessionella handledningsteam inom Valteri, men också i samråd med eleven, närskolan och andra aktörer i nätverket kring eleven. Under Stödperioden ligger fokus på hörselmedvetenhet och vilket stöd eleven behöver i sin närskola för en undervisning på lika villkor. Kamratstödet under stödperioden stärker självkänslan långsiktigt.

Fortbildning

För personal som undervisar elever med hörselnedsättning skräddarsyr vi fortbildning för era behov. Temaområden kan till exempel vara hur man hörselanpassar lärmiljön, betydelsen av en god ljudmiljö, bemötande och kommunikation, hörselpedagogiska råd, användning av tekniska hjälpmedel samt hur omgivningen kan stödja vid stadieövergångar.

Vi ser fram emot att få samarbeta med dig för att skapa goda inlärningsförutsättningar för barn och unga med hörselnedsättning.

Ta kontakt så berättar vi mer!

Valteri center för lärande och kompetens (Helsingfors/Vasa)
handledande lärare Eivor Larpes
eivor.larpes@valteri.fi
tel. 0295 33 2221 eller 0295 33 2200 (växel)

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri (Jyväskylä)
ohjaava opettaja Katri Ranta (tjänster på finska)
katri.ranta@valteri.fi
p. 0295 33 2896 tai 0295 332 700 (vaihde)

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri (Oulu) 
ohjaava opettaja Miia Kareisto (tjänster på finska)
miia.kareisto@valteri.fi
p. 0295 29 4670 tai 0295 29 4000 (vaihde)