Litteraturtips

Första information

Avoin hymy – halkiolapsen hoito vauvasta aikuisikään. Toim. Jyri Hukki, Mirjam Kalland. 1998. Edita 1998.

The Book Of Choice – Support for Parenting a Child Who is Deaf or Hard of Hearing. Leeanne Seaver. Hands & Voices, 2010.
Beställ >>

The Parenting Journey, Raising Deaf and Hard of Hearing Children. Karen Putz. 2012.
Amazon >>

Hörselrehabilitering

Kuulon ja kielen kuntoutus. Eila Lonka, Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka. Palmenia, 2005.

Skola

Hjälp – en elev med hörselskada i min klass! Susanne Snellman, Thomas Lindberg. Studio Lindberg, 2007.
Beställ >>

How Deaf Children Learn: What Parents and Teachers Need to Know (Perspectives on Deafness) Marc Marschark, Peter C. Hauser, 2011.
Amazon >>

Kieli, kuulo ja oppiminen – kuurojen ja huonokuuloisten lasten opetus. Marjatta Takala, Elina Lehtomäki. Finn Lectura 2002.

Lapsi kuulolla – opas kuulovammaisen lapsen opettajille ja kasvattajille. Paula Määttä, Eeva Lehto, Marja Hasan, Ritva Parkas. PS-Kustannus 2005.
Beställ >>

Raising and Educating a Deaf Child: A Comprehensive Guide to the Choices, Controversies, and Decisions Faced by Parents and Educators. Marc Marschark, 2009.
Amazon >>

Skicka ditt litteraturtips