Kirjallisuutta

 

Ensitieto

Ensitiedon antaminen – irlantilainen suositus. Ensitietoverkosto 2015.

Avoin hymy – halkiolapsen hoito vauvasta aikuisikään. Toim. Jyri Hukki, Mirjam Kalland. 1998. Edita 1998.

The Book Of Choice – Support for Parenting a Child Who is Deaf or Hard of Hearing. Leeanne Seaver. Hands & Voices, 2010.
Tilaa >>

The Parenting Journey, Raising Deaf and Hard of Hearing Children. Karen Putz. 2012.
Amazon >>

Identiteetti

Viiton – olen olemassa. Juhana Salonen. 2017. Kirja tarjoaa oivan välineen kuurojen maailmaan eläytymiselle ja virheellisten käsitysten korjaamiselle. Samalla se antaa vahvat näytöt kuurouden ja viittomakielen hyödyistä niin kuuroille itselleen kuin koko valtaväestölle. Tilaa >>

Kuulon kuntoutus

Kuulon ja kielen kuntoutus. Eila Lonka, Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka. Palmenia, 2005. Tilaa >>

Audiologia. Tapani Jauhiainen (toim.). Duodecim 2008.

Koulu

Apua! – kuulovammainen oppilas luokassani. Susanne Snellman, Thomas Lindberg. Studio Lindberg, 2007.
Tilaa >> HUOM! Kirjamyynti loppuu 31.12.2023.

How Deaf Children Learn: What Parents and Teachers Need to Know (Perspectives on Deafness) Marc Marschark, Peter C. Hauser, 2011.
Amazon >>

Huonokuuloisten ja kuurojen opiskelijoiden toisen asteen koulutuksessa kohtaamat haasteet ja tuki opintojen aikana. Anniina Lavikainen. Kuuloliitto ry. 2014.

Lapsi kuulolla – opas kuulovammaisen lapsen opettajille ja kasvattajille. Paula Määttä, Eeva Lehto, Marja Hasan, Ritva Parkas. PS-Kustannus 2005.
Tilaa >>

Raising and Educating a Deaf Child: A Comprehensive Guide to the Choices, Controversies, and Decisions Faced by Parents and Educators. Marc Marschark, 2009.
Amazon >>

Palvelut

Järjestöjen sosiaaliturvaopas

Vammaispalvelujen käsikirja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Lähetä kirjavinkkisi kommentoimalla!