Kuulon kuntoutus

Kuulon kuntoutuksen tarkoituksena on turvata mahdollisimman normaali puheen ja kielen kehitys. Vaikeaa kuulovammaa aletaan nykyisin epäillä vastasyntyneiden kuuloseulonnassa (OAE). Lopulliseen diagnoosiin pääseminen vaatii useita tutkimuskäyntejä, joissa kuuloa tutkitaan useilla tutkimusmenetelmillä.

Kuulon kuntoutus aloitetaan useimmiten kuulokojeilla. Elleivät kuulokojeet takaa puheen kehitykselle riittävää kuuloa, voidaan lapselle tarjota sisäkorvaistutekuntoutusta. Nykyisen käytännön mukaisesti pyritään saamaan toiminnallinen kuulo kumpaankin korvaan, joten sisäkorvaistutekin voidaan asentaa molemmille puolille. Hyvä yhteistyö kuntouttajien, perheen, koulun ja lapsen muun ympäristön kanssa on onnistuneen kuntoutuksen edellytys.

Lähde: A. Hyvärinen, A. Dietz ja H. Löppönen. Lasten kuulonkuntoutuksen polku. Lääketieteellinen Aikakausikirja Duodecim. 8/2011