Päivähoito ja koulu

Lapsen siirtyminen kodin ulkopuolelle hoitoon ja koulun aloittaminen ovat perheelle aina uusia tilanteita. Elämänpolulla tulee väistämättä monenlaisia muutoksia. Jos lapsella on erityistarpeita, näihin siirtymävaiheisiin kannattaa valmistautua huolella. Yhteistyö kuntouttavan tahon ja päivähoidon tai koulun kanssa on ratkaisevaa, jotta saadaan luotua lapselle mahdollisimman hyvät olosuhteet oppimiselle.

Päivähoito

Oppimisen tuki

Kuuleminen

Viittomakieli

Kuulonäkövammainen oppilas

Verkkoaineistoja ja kirjallisuutta: