Lähikouluun vai erityiskouluun?

Lähtökohtaisesti kuulovammaisen lapsen opetus tapahtuu aina oppilaan lähikoulussa ja kotikunta on vastuussa jokaisen oppilaan opetuksen järjestämisestä. Jos kunta ei pyrkimyksistään huolimatta pysty järjestämään oppilaalle tarkoituksenmukaista opetusta sekä oppimista tukevia palveluita ja oppilas hyötyy Valteri-koulun tarjoamista palveluista, kotikunta voi yhteistyössä vanhempien kanssa tehdä päätöksen oppilaspaikan hakemisesta.

Valteri-koulun oppilaaksi tullaan aina tukijakson kautta. Jakson aikana arvioimme monialaisesti oppilaan tuen tarvetta, oppimisvalmiuksia sekä oppimiseen, kuntoutumiseen ja koulunkäyntiin liittyviä erityistarpeita.

Jos kunta päättää hakea oppilaspaikkaa, sitoutuu kunta hakiessaan oppilaan kuljetuksista ja mahdollisesta henkilökohtaisesta avustajasta koituviin kustannuksiin. Hakemiseen liittyvät tiedot löytyvät Valterin kotisivuilta.

Opiskelu Valteri-koulussa

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin toimipisteissä viidellä paikkakunnalla toimii myös Valteri-koulu (Jyväskylä, Helsinki, Mikkeli, Kuopio ja Oulu). Valteri-koulu tarjoaa tarvittaessa myös asumispalveluja kauempaa tulevia oppilaita varten.

Päätöksen oppilaaksi ottamisesta tekee kunkin toimipisteen rehtori. Uudet oppilaat otetaan valtion erityiskouluihin yleensä kunkin lukuvuoden alusta, 1.8. alkaen. Kouluun valittu oppilas voi koulupolkunsa aikana myös siirtyä oman lähikoulunsa oppilaaksi, mikäli tarvetta Valteri-koulun oppilaspaikkaan ei enää ole.

Valteri-koulussa opetus perustuu opetussuunnitelmaan, joka on laadittu valtakunnallisten perusteiden mukaan. Jokainen oppilas on erityisen tuen piirissä ja hänelle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS. Oppiainejakoisesti opiskelevat oppilaat voivat opiskella tarpeen mukaan oppiaineita yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, mutta koulussa voi myös opiskella kaikki oppiaineet yleisen opetussuunnitelman mukaisesti. Opetusta järjestetään tarvittaessa myös toiminta-alueittain.

Opetus sekä oppimista tukeva kuntoutus ja ohjaus muodostavat kokonaisuuden. Kuntouttava arki on johtavana ajatuksena kaikessa koulun toiminnassa. Siten myös oppilaskoti on oppimisympäristö. Sen monipuolinen vapaa-ajan toiminta ja kodinomainen ympäristö ovat olennainen osa kokonaiskuntoutusta.

Lisää tietoa Valteri-koulun tarjoamista palveluista

Lisätietoja voi kysyä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin toimipisteistä. Palveluista löytyy tietoa myös Valterin kotisivuilta.

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri (Jyväskylä)
ohjaava opettaja Katri Ranta
katri.ranta@valteri.fi
p. 0295 33 2896 tai 0295 332 700 (vaihde)

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri (Oulu)
ohjaava opettaja Miia Kareisto
miia.kareisto@valteri.fi
p. 0295 29 4670 tai 0295 29 4000 (vaihde)

Valteri center för lärande och kompetens (Helsingfors)
handledande lärare Eivor Larpes
eivor.larpes@valteri.fi
p. 0295 33 2221 eller 0295 33 2200 (växel)