Lähikouluun vai erityiskouluun?

Lähtökohtaisesti kuulovammaisen lapsen opetus tapahtuu aina oppilaan lähikoulussa ja kotikunta on vastuussa jokaisen oppilaan opetuksen järjestämisestä. Jos kunta ei pyrkimyksistään huolimatta pysty järjestämään oppilaalle tarkoituksenmukaista opetusta sekä oppimista tukevia palveluita ja oppilas hyötyy Valteri-koulun tarjoamista palveluista, kotikunta voi yhteistyössä vanhempien kanssa tehdä päätöksen oppilaspaikan hakemisesta.

Oppilaaksi ottamista edeltää Valteri-koulussa järjestetty kunnan maksama tukijakso, jonka aikana oppilaan tilanne ja tarpeet arvioidaan moniammatillisessa työryhmässä. Opetusjärjestelyitä ja tukitoimia arvioitaessa tehdään yhteistyötä kotikunnan kanssa.

Jos kunta päättää hakea oppilaspaikkaa, sitoutuu kunta hakiessaan oppilaan kuljetuksista ja mahdollisesta henkilökohtaisesta avustajasta koituviin kustannuksiin. Hakupaperit ohjeineen lähetetään huoltajille pyydettäessä. Hakuaikoihin liittyvät tiedot löytyvät kunkin erityiskoulun nettisivuilta.

Opiskelu Valteri-koulussa

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterilla on kuusi toimipistettä: Mikael, Mäntykangas, Ruskis, Onerva, Skilla sekä Tervaväylä. Kaikkien toimipisteiden yhteydessä toimii myös Valteri-koulu. Nämä koulut tarjoavat tarvittaessa myös asumispalveluja kauempaa tulevia oppilaita varten.

Päätöksen oppilaaksi ottamisesta tekee kunkin toimipisteen rehtori. Uudet oppilaat otetaan valtion erityiskouluihin yleensä kunkin lukuvuoden alusta, 1.8. alkaen. Kouluun valittu oppilas voi koulupolkunsa aikana myös siirtyä oman lähikoulunsa oppilaaksi, mikäli tarvetta Valteri-koulun oppilaspaikkaan ei enää ole.

Valteri-koulussa opetus perustuu opetussuunnitelmaan, joka on laadittu valtakunnallisten perusteiden mukaan. Jokainen oppilas on erityisen tuen piirissä ja heille laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS. Oppiainejakoisesti opiskelevat oppilaat voivat opiskella tarpeen mukaan oppiaineita yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, mutta koulussa voi myös opiskella kaikki oppiaineet yleisen opetussuunnitelman mukaisesti. Kuulomonivammaiset oppilaat voivat opiskella myös toiminta-alueittain.

Opetus sekä oppimista tukeva kuntoutus ja ohjaus muodostavat kokonaisuuden. Kuntouttava arki on johtavana ajatuksena kaikessa koulun toiminnassa. Siten myös oppilaskoti on oppimisympäristö. Sen monipuolinen vapaa-ajan toiminta ja kodinomainen ympäristö ovat olennainen osa kokonaiskuntoutusta.

Lisää tietoa Valteri-koulun tarjoamista palveluista

Lisätietoja voi kysyä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin toimipisteistä. Palveluista löytyy tietoa myös toimipisteiden ja Valterin nettisivuilta.

 

 

 

 

 

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Mikael
https://www.valteri.fi/koulu/mikael/
ohjaava opettaja Mervi Lappalainen
mervi.lappalainen [at] valteri.fi
p. 029 533 2124 tai 029 533 2121 (vaihde)

 

Oppimis- ja ohjauskeskus Onerva, Jyväskylä
https://www.valteri.fi/koulu/onerva/
ohjaava opettaja Kristiina Pitkänen
kristiina.pitkanen [at] valteri.fi
p. 0295 33 2878 tai 0295 332 700 (vaihde)

 

Oppimis- ja ohjauskeskus Tervaväylä, Oulu
https://www.valteri.fi/koulu/tervavayla/
ohjaava opettaja Raisa Sieppi
raisa.sieppi [at] valteri.fi
p. 0295 29 4390 tai 0295 29 4000 (vaihde)

 

Valteri center för lärande och kompetens, Skilla
https://www.valteri.fi/koulu/skilla/
handledande lärare Eivor Larpes
eivor.larpes [at] valteri.fi
0295332221 eller 0295332200 (växel)

Kommentit

  1. Oona sanoo:

    Päivähoito-otsikon alla oleva ensimmäinen liitetiedosto ei aukea.

Lisää uusi kommentti